Ilir autor

autor:
Ilir
Publikuar nga:
1 Artikuj

Artikujt e autorit

  • Artikulli përshkruan aspektet e zgjerimit të penisit në mënyrë kirurgjikale: llojet e operacioneve të kryera për të rritur gjatësinë dhe trashësinë e penisit, llojet e protezave, koston e operacionit.
    8 Maj 2022